PROFIL DRUŠTVA

Uvod

 

Euroherc osiguranje d.d. posluje od 1992. godine. Društvo je osnovano privatnim kapitalom, a osnutak predstavlja temelj današnjeg Koncerna Agram. Sjedište Društva je u Sarajevu.  

Kako bi svojim klijentima bio dostupan u svakom trenutku, Euroherc posluje putem svojih 6 moderno opremljenih podružnica i više od 100 prodajnih mjesta, čime je stvorena funkcionalna mreža kojom je pokrivena cijela zemlja. Svaka podružnica djeluje kao samostalni profitni centar te zauzima zapaženo mjesto u gospodarstvu lokalne sredine.

U vremenu u kojem živimo, zaštiti sebe, svoju obitelj i imovinu kompleksna je i važna odgovornost. Kao ekspert u osiguranju i upravljanju rizicima, Euroherc pruža najkvalitetniju ponudu.

Društvo nudi široku paletu neživotnih osiguranja od osiguranja osoba i imovine, autoodgovornosti, kasko osiguranja, putničkog zdravstvenog osiguranja pa sve do osiguranja transporta i osiguranja od odgovornosti.

Kontinuirano podizanje kvalitete usluge i proizvoda, ulaganje u infrastrukturne objekte i edukaciju djelatnika, ekspeditivno rješavanje odštetnih zahtjeva, strateške su odrednice poslovanja Društva.

Biti pouzdan partner, imati vjernog i zadovoljnog osiguranika prioritet je Društva. Stoga su sve aktivnosti Euroherca usmjerene prema pružanju što kvalitetnije usluge i razvoju novih osiguravateljnih proizvoda. Ove prednosti, zajedno sa stalnim unapređenjem kvalitete svojih proizvoda, širenjem njihove palete u skladu s trendovima u svijetu, širenjem prodajne mreže i ekspeditivnog rješavanja odštetnih zahtjeva osigurale su Eurohercu stalnu prisutnost u samom vrhu industrije osiguranja u Bosni i Hercegovini.

Organizacija Društva

Organizacijsku strukturu Društva čini Uprava Društva, Nadzorni odbor, Sektori i Podružnice. Hijerarhijska struktura maksimalno otvoreno potiče poslovanje i daje dodatan plus usmjeren ka uspjehu.
Zbog složenosti djelatnosti kojom se bavi, Euroherc ima mješovitu organizacijsku strukturu – kombinaciju predmetne, funkcionalne, teritorijalne i projektne strukture.

Uprava Društva, koju čine predsjednik i dva člana, suvereno, inovativno i mudro vodi Društvo kroz zacrtanu strategiju prema još boljim poslovnim rezultatima iz godine u godinu.

 • Damir Hadžić, predsjednik
 • Josip Knezović, član
 • dr. sc. Semiha Repak, članica

5 članova Nadzornog odbora s predsjednikom na čelu, uz praćenje rada Uprave, definira strateške odrednice u poslovanju Društva.

 • dr. sc. Davor Martinović, predsjednik
 • Marijo Tolj
 • Husnija Kurtović
 • dr. sc. Matea Čizmić
 • Drago Galić

4 sektora sukladno četirima osnovnim funkcijama, odnosno skupinama poslova, čine vertikalnu organizacijsku strukturu Društva.

 • PRODAJA
 • ŠTETE
 • FINANCIJE
 • INFORMATIKA

Podružnice

 

Direkcija
Predsjednik Uprave: Damir Hadžić
Adresa: Trg međunarodnog prijateljstva 20 – 71000 Sarajevo
Tel: +387 (0)33 755 515
Fax: +387 (0)33 755 522

Sarajevo
Adresa: Trg međunarodnog prijateljstva 20
71000 Sarajevo

Tel: +387 (0)33 755 534
Fax: +387 (0)33 901 050
Osiguravateljni savjetnici
Profil društva
Mostar
Adresa: Vukovarska 1
88000 Mostar

Tel: +387 (0)36 394 500
Fax: +387 (0)36 394 595
Osiguravateljni savjetnici
Tuzla
Adresa: Mije Keroševića Guje bb
75000 Tuzla

Tel: +387 (0)35 320 400
Fax: +387 (0)35 320 410
Osiguravateljni savjetnici
Bihać
Adresa: Trg Maršala Tita bb
77000 Bihać

Tel: +387 (0)37 307 800
Fax: +387 (0)37 307 800
Osiguravateljni savjetnici
Banja Luka
Adresa: Bulevar srpske vojske 17
78000 Banja Luka

Tel: +387 (0)51 491 100
Fax: +387 (0)51 491 115
Osiguravateljni savjetnici
hZastupnici u osiguranju
Travnik
Adresa: Bosanska bb
72270 Travnik

Tel: +387 (0)30 511 444
Fax: +387 (0)30 512 444
Osiguravateljni savjetnici

Financijska izvješća

hIzvješće Uprave za 2020. godinu
hIzvješće vanjskog revizora za 2020. godinu
hMišljenje ovlaštenog aktuara za 2020. godinu
hIzvješće Uprave za 2019. godinu
hIzvješće vanjskog revizora za 2019. godinu
hMišljenje ovlaštenog aktuara za 2019. godinu
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 31.12.2019.
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 30.06.2019.
hIzvješće Uprave za 2018. godinu
hIzvješće vanjskog revizora za 2018. godinu
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 30.06.2018.
hIzvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 29.03.2018.
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 31.12.2017.
hIzvještaj neovisnog revizora za 2017. godinu
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 30.06.2017.
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 31.12.2016.
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 31.12.2015.
hMišljenje revizora za 2014. godinu
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 31.12.2014.
hPrilog broj 2 – Godišnji izvještaj o poslovanju emitenta za period 01.01.-31.12.2014.
hIzvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 26.03.2015.
hOdluka o sazivanju skupštine “Euroherc osiguranje” d.d. Sarajevo od 25.03.2015.
hIzvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 21.11.2014.
hOdluka o sazivanju skupštine “Euroherc osiguranje” d.d. Sarajevo od 28.10.2014.
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 30.06.2014.
hRevizorsko izvješće za 2013. godinu
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 31.12.2013.
hPrilog broj 2 – Godišnji izvještaj o poslovanju emitenta za period 01.01.-31.12.2013.
hIzvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 21.03.2014.
hObavijest o sazivanju redovite skupštine “Euroherc osiguranje” d.d. Sarajevo od 18.03.2014.
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 30.06.2013
hFinancijsko izvješće za 2009.
hMišljenje ovlaštenog revizora