PROFIL DRUŠTVA

Uvod

 

Euroherc osiguranje d.d. posluje od 1992. godine. Društvo je osnovano privatnim kapitalom, a osnutak predstavlja temelj današnjeg Koncerna Agram. Sjedište Društva je u Sarajevu.  

Kako bi svojim klijentima bio dostupan u svakom trenutku, Euroherc posluje putem svojih 6 moderno opremljenih podružnica i više od 100 prodajnih mjesta, čime je stvorena funkcionalna mreža kojom je pokrivena cijela zemlja. Svaka podružnica djeluje kao samostalni profitni centar te zauzima zapaženo mjesto u gospodarstvu lokalne sredine.

U vremenu u kojem živimo, zaštiti sebe, svoju obitelj i imovinu kompleksna je i važna odgovornost. Kao ekspert u osiguranju i upravljanju rizicima, Euroherc pruža najkvalitetniju ponudu.

Društvo nudi široku paletu neživotnih osiguranja od osiguranja osoba i imovine, autoodgovornosti, kasko osiguranja, putničkog zdravstvenog osiguranja pa sve do osiguranja transporta i osiguranja od odgovornosti.

Kontinuirano podizanje kvalitete usluge i proizvoda, ulaganje u infrastrukturne objekte i edukaciju djelatnika, ekspeditivno rješavanje odštetnih zahtjeva, strateške su odrednice poslovanja Društva.

Biti pouzdan partner, imati vjernog i zadovoljnog osiguranika prioritet je Društva. Stoga su sve aktivnosti Euroherca usmjerene prema pružanju što kvalitetnije usluge i razvoju novih osiguravateljnih proizvoda. Ove prednosti, zajedno sa stalnim unapređenjem kvalitete svojih proizvoda, širenjem njihove palete u skladu s trendovima u svijetu, širenjem prodajne mreže i ekspeditivnog rješavanja odštetnih zahtjeva osigurale su Eurohercu stalnu prisutnost u samom vrhu industrije osiguranja u Bosni i Hercegovini.

Organizacija Društva

Organizacijsku strukturu Društva čini Uprava Društva, Nadzorni odbor, Sektori i Podružnice. Hijerarhijska struktura maksimalno otvoreno potiče poslovanje i daje dodatan plus usmjeren ka uspjehu.
Zbog složenosti djelatnosti kojom se bavi, Euroherc ima mješovitu organizacijsku strukturu – kombinaciju predmetne, funkcionalne, teritorijalne i projektne strukture.

Uprava Društva, koju čine predsjednik i dva člana, suvereno, inovativno i mudro vodi Društvo kroz zacrtanu strategiju prema još boljim poslovnim rezultatima iz godine u godinu.

 • Damir Hadžić, predsjednik
 • Josip Knezović, član
 • dr. sc. Semiha Repak, članica

5 članova Nadzornog odbora s predsjednikom na čelu, uz praćenje rada Uprave, definira strateške odrednice u poslovanju Društva.

 • doc. dr. sc. Davor Martinović, predsjednik
 • Marijo Tolj
 • Husnija Kurtović
 • dr. sc. Matea Čizmić
 • Drago Galić

4 sektora sukladno četirima osnovnim funkcijama, odnosno skupinama poslova, čine vertikalnu organizacijsku strukturu Društva.

 • PRODAJA
 • ŠTETE
 • FINANCIJE
 • INFORMATIKA

Podružnice

 

Direkcija
Predsjednik Uprave: Damir Hadžić
Adresa: Trg međunarodnog prijateljstva 20 – 71000 Sarajevo
Tel: +387 (0)33 755 515
Fax: +387 (0)33 755 522

Sarajevo
Adresa: Trg međunarodnog prijateljstva 20
71000 Sarajevo

Tel: +387 (0)33 755 534
Fax: +387 (0)33 901 050
Osiguravateljni savjetnici
Mostar
Adresa: Vukovarska 1
88000 Mostar

Tel: +387 (0)36 394 500
Fax: +387 (0)36 394 595
Osiguravateljni savjetnici
Tuzla
Adresa: Mije Keroševića Guje bb
75000 Tuzla

Tel: +387 (0)35 320 400
Fax: +387 (0)35 320 410
Osiguravateljni savjetnici
Bihać
Adresa: Trg Maršala Tita 18
77000 Bihać

Tel: +387 (0)37 307 800
Fax: +387 (0)37 307 800
Osiguravateljni savjetnici
Banja Luka
Adresa: Bulevar srpske vojske 17
78000 Banja Luka

Tel: +387 (0)51 491 100
Fax: +387 (0)51 491 115
Osiguravateljni savjetnici
hZastupnici u osiguranju
Travnik
Adresa: Stanična 3
72270 Travnik

Tel: +387 (0)30 511 444
Fax: +387 (0)30 512 444
Osiguravateljni savjetnici

Financijska izvješća

hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 31.12.2023.
hIzvješće vanjskog revizora za 2022.godinu
hMišljenje ovlaštenog aktuara za 2022. godinu
hIzvješće Uprave za 2022. godinu
hOdluka o sazivanju redovne Skupštine “Euroherc osiguranje” d.d. Sarajevo od 18.04.2023.
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 31.12.2022.
hObavijest dioničarima o raspodjeli dobiti ostvarene u 2021. godini
hOdluka o sazivanju redovne skupštine “Euroherc osiguranje” d.d. Sarajevo od 11.05.2022.
hIzvješće Uprave za 2021. godinu
hIzvješće vanjskog revizora za 2021. godinu
hMišljenje ovlaštenog aktuara za 2021. godinu
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 31.12.2021.
hIzvješće o ukupnom iznosu upisanih i uplaćenih vrijednosnih papira od 23.03.2022.
hOdluka o sazivanju vanredne skupštine “Euroherc osiguranje” d.d. Sarajevo od 20.01.2022.
hIzvješće Uprave za 2020. godinu
hIzvješće vanjskog revizora za 2020. godinu
hMišljenje ovlaštenog aktuara za 2020. godinu
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 31.12.2020.
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 30.06.2020.
hIzvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 21.08.2020.
hObavijest o sazivanju vanredne skupštine “Euroherc osiguranje” d.d. Sarajevo od 16.07.2020.
hIzvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 07.05.2020.
hObavijest o sazivanju redovne skupštine “Euroherc osiguranje” d.d. Sarajevo od 15.04.2020.
hIzvješće Uprave za 2019. godinu
hIzvješće vanjskog revizora za 2019. godinu
hMišljenje ovlaštenog aktuara za 2019. godinu
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 31.12.2019.
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 30.06.2019.
hIzvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 30.08.2019.
hObavijest o sazivanju vanredne skupštine “Euroherc osiguranje” d.d. Sarajevo od 05.07.2019.
hObavijest o sazivanju redovne skupštine “Euroherc osiguranje” d.d. Sarajevo od 18.04.2019.
hIzvješće Uprave za 2018. godinu
hIzvješće vanjskog revizora za 2018. godinu
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 30.06.2018.
hIzvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 29.03.2018.
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 31.12.2017.
hIzvještaj neovisnog revizora za 2017. godinu
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 30.06.2017.
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 31.12.2016.
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 31.12.2015.
hMišljenje revizora za 2014. godinu
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 31.12.2014.
hPrilog broj 2 – Godišnji izvještaj o poslovanju emitenta za period 01.01.-31.12.2014.
hIzvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 26.03.2015.
hOdluka o sazivanju skupštine “Euroherc osiguranje” d.d. Sarajevo od 25.03.2015.
hIzvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 21.11.2014.
hOdluka o sazivanju skupštine “Euroherc osiguranje” d.d. Sarajevo od 28.10.2014.
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 30.06.2014.
hRevizorsko izvješće za 2013. godinu
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 31.12.2013.
hPrilog broj 2 – Godišnji izvještaj o poslovanju emitenta za period 01.01.-31.12.2013.
hIzvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 21.03.2014.
hObavijest o sazivanju redovite skupštine “Euroherc osiguranje” d.d. Sarajevo od 18.03.2014.
hFinancijsko izvješće OEI-OS na dan 30.06.2013
hFinancijsko izvješće za 2009.
hMišljenje ovlaštenog revizora