PRIJAVA ŠTETE

Što u slučaju štete?

 

Prometne nezgode dio su naše svakodnevice.
U najvećem broju slučajeva posljedice su manje ili veće štete na vozilima, no katkad, na žalost, mogu biti puno teže za vozače, suputnike ili sudionike u prometu.
Najvažnije od svega je neposredno nakon nezgode, nakon što ste stekli uvid u pretrpljenu štetu, zadržati mirnoću i staloženost te reagirati racionalno.
Pročitajte korisne savjete i upute o tome što treba poduzeti kako biste zaštitili sve sudionike u nezgodi i na što jednostavniji način ostvarili pravo na naknadu štete.

Ako je nastala manja materijalna šteta

Potrebno je odmah ukloniti vozila s kolnika i omogućiti nesmetano odvijanje prometa. Zatim treba popuniti i potpisati Europsko izvješće o nezgodi ili na drugi način razmijeniti osobne podatke i podatke o vozilima.
Ako drugi sudionik prometne nezgode odbije dati osobne podatke, odnosno podatke o vozilu, ili napusti mjesto prometne nezgode, preporučamo Vam da o prometnoj nezgodi obavijestite policiju koja će izaći na mjesto nesreće.
Policija treba doći na mjesto događaja i u slučaju oprečnih mišljenja glede krivnje, u slučaju sudara s neregistriranim vozilom, s vozilom inozemne registracije, u slučaju alkoholiziranosti vozača, vožnje bez vozačke dozvole i slično. .

Ako je netko izgubio život ili je ozlijeđen, te u slučaju veće materijalne štete

Potrebno je ostati na mjestu prometne nezgode i odmah pozvati liječnika. Privremeno se možete udaljiti samo radi pružanja pomoći ozlijeđenim osobama, ili ako Vam je potrebna liječnička pomoć. Poduzmite sve potrebne mjere kako bi se otklonile nove opasnosti i omogućio normalan tijek prometa. Pobrinite se da se ne mijenja stanje na mjestu nezgode i da se sačuvaju postojeći tragovi. Upalite sve pokazivače smjera te postavite sigurnosni trokut (najmanje 50 m od mjesta prometne nezgode). Osoba koja se zatekne ili naiđe na mjesto prometne nezgode u kojoj ima ozlijeđenih osoba dužna je ukazati pomoć ozlijeđenim osobama. O prometnoj nezgodi također treba obavijestiti najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju.

Postupak prijave štete

Upute i informacije kod nastanka i prijave štete

Postupak prijave štete iz automobilske odgovornosti

U slučaju prometne nezgode s drugim vozilom Vaš odštetni zahtjev podnosite društvu za osiguranje kod kojeg je osigurano vozilo osobe koja je odgovorna za nastalu prometnu nezgodu.

Kad je vozilo osobe koja je odgovorna za prometnu nezgodu osigurano u Eurohercu, odštetni zahtjev možete podnijeti Vama najbližoj podružnici Euroherca.
Kako bi Vaš odštetni zahtjev obradili u najkraćem roku, molimo Vas da uz uredno popunjen obrazac prijave i zahtjeva za naknadu štete, predate i sljedeću dokumentaciju:

 • fotokopiju prometne dozvole oštećenog vozila
 • fotokopiju vozačke dozvole (ako je vozilo bilo u vožnji u trenutku nastanka prometne nezgode)
 • zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka ili Zapisnika o očevidu MUP-a ( ukoliko isti posjedujete)
 • zapisnik o alkotestiranju (ukoliko je isto provedeno)
 • Europsko izvješće o nezgodi
 • medicinsku dokumentaciju kod neimovinske štete

Ako prometna policija nije napravila očevid prometne nezgode, preporučamo da oba sudionika prometne nezgode sa svojim vozilima dođu na procjenu štete u Euroherc, radi rekonstrukcije nastanka štetnog događaja jer se time ubrzava postupak rješavanja odštetnog zahtjeva.

Ako zbog oštećenja vozila nisu pokretna, molimo Vas da prilikom prijave štete navedete mjesto na kojem se vozilo nalazi.

Štetu možete prijaviti u svim poslovnicama Euroherca, putem pošte ili putem online prijave.

Postupak prijave štete iz automobilskog kaska

Ukoliko je Vaše vozilo kasko osigurano u Eurohercu, u slučaju promete nezgode ili nekog drugog osiguranog rizika kojim je na Vašem vozilu nastala šteta, odštetni zahtjev podnosite podružnici Euroherca koja je izdala policu osiguranja.
Prijava i zahtjev za naknadu štete podnosi se na posebnom obrascu kojeg možete dobiti na svakom mjestu prijave štete

Kako bi Vaš zahtjev obradili u najkraćem roku, molimo Vas da uz uredno popunjen obrazac prijave i zahtjeva za naknadu štete, predate i sljedeću dokumentaciju:

 • original kasko police, na uvid
 • fotokopiju prometne dozvole oštećenog vozila
 • fotokopiju vozačke dozvole (ako je vozilo bilo u pokretu u trenutku nastanka štete)
 • zapisnik o alkotestiranju (ukoliko je isto provedeno)
 • zapisnik o očevidu policije (ukoliko isti posjedujete)

Sva oštećenja na vozilu nastala ostvarenjem osiguranog rizika moraju biti nepromijenjena do procjene štete od strane predstavnika osiguravatelja

Ukoliko Vam se dogodi osigurani slučaj krađe, molimo da dostavite i sljedeću dokumentaciju:

 • original kasko police
 • potvrdu MUP-a kojem je prijavljena krađa vozila (prva potvrda neposredno nakon ostvarenog slučaja krađe – da se prijavljuje osigurani slučaj i druga potvrda nakon isteka roka od 30 dana – da vozilo nije pronađeno)

Ako vozilo nije pronađeno u roku od 30 dana potrebno je vozilo odjaviti u nadležnoj Policijskoj upravi, te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Poništenu prometnu dozvolu
 • Poništenu knjižicu vozila
 • Sve ključeve vozila

Štetu možete prijaviti u svim poslovnicama Euroherca, putem pošte ili putem online prijave.

Postupak prijave štete u imovini

Kad nastane osigurani slučaj temeljem kojeg se traži isplata osigurnine, osiguranik je dužan postupiti na sljedeći način:

 1. odmah poduzeti sve što je u njegovoj moći da se ograniče štetne posljedice i pri tome se pridržavati uputa koje mu je dao osiguravatelj ili njegov predstavnik
 2. obavijestiti osiguravatelja o nastupanju osiguranog slučaja najkasnije u roku od 3 dana otkad je to saznao jer će u protivnom sam snositi dodatne troškove nastale zbog takvog propuštanja
 3. što prije, a najkasnije u roku od tri dana, pismeno potvrditi prijavu danu usmeno, telefonom ili na drugi sličan način
 4. u svim slučajevima predviđenim propisima podnijeti prijavu nadležnoj policijskoj upravi i navesti koje su sve stvari uništene, odnosno oštećene ili su nestale prilikom nastanka osiguranog slučaja
 5. do dolaska predstavnika osiguravatelja na samo mjesto, ne promijeniti stanje oštećenih odnosno uništenih stvari, osim ako je promjena potrebna u javnom interesu ili radi smanjenja odnosno sprečavanja povećanja štete, odnosno radi nastavljanja normalne proizvodnje

Ugovaratelj osiguranja je dužan, neovisno od roka u kojemu je podnio prijavu štete, predstavniku osiguranja pružiti sve podatke i druge dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, opsega i visine štete. Osiguravatelj može isto tako zahtijevati da osiguranik pribavi i druge dokaze, ako je to nužno potrebno i opravdano.

Obrazac prijave štete na imovini možete zatražiti u najbližoj podružnici Euroherca.

Popunjeni obrazac prijave koji je vlastoručno potpisan s cjelokupnom dokumentacijom potrebnom za odlučivanje o zahtjevu možete predati u najbližu podružnicu Euroherca ili dostaviti putem pošte.

Postupak prijave osiguranog slučaja po polici osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

Osiguranik koji je zbog nesretnog slučaja ozlijeđen dužan je:

 • odmah otići liječniku, odnosno pozvati liječnika radi pregleda i pružanja potrebne pomoći i odmah poduzeti sve potrebne mjere radi liječenja i pridržavati se liječničkih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja
 • po završetku liječenja kompletnu liječničku dokumentaciju zajedno s popunjenim obrascem za prijavu štete predati u najbližu podružnicu Euroherc osiguranja d.d.
 • prijavom o nesretnom slučaju pružiti osiguravatelju sva potrebna izvješća i podatke, naročito o mjestu i vremenu kada je slučaj nastao, potpuni opis događaja, nalaze liječnika o vrsti i težini tjelesne ozljede, podatke o nastalim eventualnim posljedicama, kao i o tjelesnim manama, nedostacima i bolestima koje je osiguranik eventualno imao prije nastanka nesretnog slučaja

Ako je nesretni slučaj za posljedicu imao smrt osiguranika, korisnik osiguranja dužan je o tome pismeno obavijestiti osiguravatelja i o tome pribaviti potrebnu medicinsku i ostalu dokumentaciju.

Obrazac prijave nesretnog slučaja možete zatražiti u najbližoj podružnici Euroherca.

Obrazac prijave nesretnog slučaja je potrebno popuniti sa svim traženim podacima i vlastoručno ga potpisati te ga uz dokumentaciju potrebnu za odlučivanje o osnovanosti zahtjeva predati u najbližu podružnicu Euroherca ili dostaviti putem pošte.