OSIGURANJE VOZILA

AUTOODGOVORNOST

 

Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornog vozila od odgovornosti za štete trećim osobama.

Svi vlasnici odnosno korisnici motornih vozila dužni su prema zakonu sklopiti policu osiguranja od odgovornosti za štete prema trećim osobama.

Vožnja motornim vozilom predstavlja potencijalnu opasnost, uslijed koje trećim osobama možemo prouzročiti:

 • smrtne posljedice
 • tjelesne ozljede
 • narušenje zdravlja
 • uništenje ili oštećenje stvari

Ukoliko sklopite policu od automobilske odgovornosti u Eurohercu, umjesto Vas ćemo platiti štetu koju pretrpe treće osobe ako je do prometne nezgode došlo Vašom krivnjom.

Tko su treće osobe?

Trećim osobama smatraju se pješaci i osobe u drugom vozilu koje je sudjelovalo u prometnoj nezgodi. Putnici u Vašem vozilu također se smatraju trećim osobama.

 • vozač vozila
 • pravni sljedbenici vozača glede štete zbog smrti ili tjelesne ozljede vozača
 • vlasnik, suvlasnik i svaki drugi korisnik u slučaju štete na stvarima za osobnu uporabu i stvarima koje je primio radi prijevoza
 • uništenje ili oštećenje stvari

Ukoliko sklopite policu od automobilske odgovornosti u Eurohercu, umjesto Vas ćemo platiti štetu koju pretrpe treće osobe ako je do prometne nezgode došlo Vašom krivnjom.

Dodatna osiguravateljna zaštita po polici AO

Svoju svakodnevnu vožnju učinite još sigurnijom!
Iskoristite brojne mogućnosti ugovaranja dodatnih pokrića na polici autoodgovornosti.

Autonezgoda

Osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

Uvijek ćemo Vam preporučiti ugovaranje osiguranja od autonezgode na policama autoodgovornosti i autokaska kako bi dodatno osigurali vozača i putnike u Vašem Vozilu.

Osiguravateljno pokriće vrijedi:

 • za vrijeme vožnje ili upravljanja motornim i drugim vozilima
 • pri utovaru i istovaru robe s teretnog vozila ili prikolice, koje je u neposrednoj vezi s motornim vozilima u prometu
 • pri radu na priključnom stroju, kojem motorno vozilo daje pogonsku snagu
 • pri manipulaciji s vozilom, koje je u neposrednoj vezi s prometom

Nudimo Vam mogućnost biranja visine osiguranih iznosa, a osiguranje od nezgode može se sklopiti za sljedeće rizike:

 • smrt od nezgode
 • trajni invaliditet (bilo da se radi o potpunom ili djelomičnom invaliditetu osiguranika, nastalom kao posljedica ostvarenja nesretnog slučaja, utvrđenom nakon završenog liječenja)
 • troškove liječenja

AO Plus

Osiguranje koje vozaču pruža pravo na naknadu štete za tjelesne povrede i kada je skrivio nezgodu.

Znate li da vozač koji prouzroči prometnu nezgodu nema pravo na naknadu štete za tjelesne povrede temeljem police autoodgovornosti?

Upravo zato u našem cjelovitom programu osiguranja kreirali smo dodatno osiguranje za vozača koje možete ugovoriti na polici autoodgovornosti.

Premija osiguranja za AO Plus zavisi od iznosa premije osnovnog osiguranja AO i kombinacije koju odaberete.

AO Plus kombinacije

AO plus osiguranjem vozač, koji sam skrivi prometnu nezgodu, dobiva naknadu:

 • Kombinacija 1: svota pokrića 50.000 KM, pripadajući troškovi sahrane do 6.000 KM, premija 10% od iznosa premije osnovnog osiguranja AO
 • Kombinacija 2: svota pokrića 30.000 KM, pripadajući troškovi sahrane do 3.600 KM, premija 6% od iznosa premije osnovnog osiguranja AO
 • Kombinacija 3: svota pokrića 20.000 KM, pripadajući troškovi sahrane do 2.400 KM, premija 4% od iznosa premije osnovnog osiguranja AO.

Lom stakla

Osiguranje stakala na Vašem vozilu.

Ugovaranje ovog dodatnog osiguranja pruža Vam mogućnost naknade za štete na staklima Vašeg osobnog vozila.

Premija osiguranja i obim pokrića zavise od kombinacije koju odaberete.

Lom stakla kombinacije

 • Kombinacija B: premija osiguranja 50 KM. Oštećenje ili lom stakla na osobnom vozilu, osim stakla na svjetlima i ogledalima, kao i štete izravno prouzročene od divljači i domaćih životinja. Po ovoj kombinaciji ne može se osigurati zadnje vjetrobransko staklo kod kabriolet vozila kao i stakleni krov i šiber
 • Kombinacija E: premija osiguranja 99 KM. Oštećenje ili lom svih stakala na osobnom vozilu (vjetrobransko staklo, zadnje i bočna stakla, svjetla (farovi), žmigavci i spoljašnja ogledala) osim staklenog krova i šibera. Po ovoj kombinaciji ne može se osigurati zadnje vjetrobransko staklo kod kabriolet vozila.

Korištenje prava po polici lom stakla ne utječe na bonus stečen temeljem police autoodgovornosti i police autokaska.

I kada imate zaključen ugovor o potpunom kasko osiguranju dobro je zaključiti ugovor o osiguranju loma stakala, zato što ćete, uz relativno malu premiju, u slučaju loma stakala naplatiti štetu po dopunskom pokriću, te tako nećete izgubiti pravo na bonus temeljem potpunog kasko osiguranja.

ZONA

Zona je kombinacija pokrića za sigurniju i bezbrižnu vožnju.

Vama i putnicima u Vašem vozilu pruža:

 • osiguranje u slučaju nezgode s visokim osiguranim svotama po Vašem izboru
 • brzu i stručnu pomoć na cesti 24 sata dnevno/365 dana u godini

Uslugu tehničke pomoći na cesti – ZONE moguće je ugovoriti za osobna vozila – paketi ZONA EUROPA i ZONA REGIJA i za teretna vozila skupine N1 (dopuštena masa do 3.500 kg) – paket ZONA REGIJA.

Za teretna vozila skupine N2 i N3 (dopuštena masa veća od 3.500 kg) i autobuse skupine M2 i M3, nudimo Vam KINGSIZE HELP pokriće.

 • pomoć na cesti na mjestu kvara, višekratno u tijeku godine maksimalno do 500 KM / 700 KM u zavisnosti od paketa
 • čuvanje vozila maksimalno do 7 dana
 • prijevoz vozila u slučaju kvara, prometne nesreće ili krađe višekratno u tijeku godine do 1.200 KM / 1.600 KM u zavisnosti od paketa
 • teritorijalno pokriće – ZONA EUROPA – područje cijele Europe, ZONA REGIJA – područje Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije. Dostava vozila nakon korištenja usluge.
 • prijevoz vozila i obavljenog popravka u servisu, maksimalno do 50 KM. Alternativni prijevoz – ZONA EUROPA, maksimalno do 100 KM.
 • zamjensko vozilo – ZONA EUROPA – za vrijeme prometne nezgode ili kvara vozila, mogućnost korištenja rent-a-cara, jednokratno u tijeku godine, do 5 dana (max. 100 KM/dan)
 • zamjensko vozilo – ZONA REGIJA – za vrijeme prometne nezgode, mogućnost korištenja rent-a-cara, jednokratno u tijeku godine, do 2 dana (max. 100 KM/dan)

Pored ZONE, u EUROHERCU ugovorite i uslugu osiguranja DRUGI AUTO u slučaju kad prvi zakaže!

DRUGI AUTO

zamjensko vozilo je inovacija u slučaju kad prvi auto zakaže! Usluga koja omogućuje korištenje zamjenskog vozila nakon prometne nezgode, čime rješavamo neugodan osjećaj ograničene mobilnosti bez obzira je li osiguranik krivac za prometnu nezgodu ili ne. Usluga DRUGI AUTO – zamjensko vozilo vrijedi i primjenjuje se na području Bosne i Hercegovine.
Ključne prednosti ugovaranja usluge osiguranja DRUGI AUTO – zamjensko vozilo:

BRZO I JEDNOSTAVNO – dostava i preuzimanje zamjenskog vozila u roku od 45 minuta na bilo kojoj lokaciji u Bosni i Hercegovini te jednostavno pokretanje intervencije putem call centra 0-24/365

SIGURNO I BEZBRIŽNO – bez obzira na to je li skrivio nezgodu ili je oštećenik, osiguranik ima pravo na zamjensko vozilo održavano prema najvišim standardima

MOBILNO I SLOBODNO – osiguranike oslobađa nepotrebnih komplikacija u svakodnevnom životu koje nastaju zbog ograničene mobilnosti (odlazak na posao, sportske aktivnosti, poslovni put itd.)

Bonus i popusti

Na cijenu premije osiguranja utječu zakonom propisani bonusi i popusti.

BONUSI:

Za svaku godinu bez prijavljene štete na polici od automobilske odgovornosti nagrađujemo Vas bonusom:

 • nakon 1. godine – 10%
 • nakon 2. godine – 15%
 • nakon 3. godine – 20%
 • nakon 4. godine – 25%
 • nakon 5. godine – 30%
 • nakon 6. godine – 35%
 • nakon 7. godine – 40%
 • nakon 8. godine – 45%
 • nakon 9. godine – 50%

Pravo na bonus vezano je za vlasnika odnosno korisnika vozila i ne prenosi se na novog vlasnika. Iznimno kod prijenosa prava vlasništva vozila na nasljednika unutar članova uže obitelji (supružnici, djeca, roditelji), pravo na određeni premijski stupanj prenosi se na nasljednika.

Osiguravatelj priznaje osiguraniku stečeni premijski stupanj temeljem uvida u original prethodne police osiguranja od automobilske odgovornosti ili potvrde prethodnog osiguravatelja.

Teritorijalno pokriće i zelena karta

Osiguravateljno pokriće police od automobilske odgovornosti vrijedi na području Bosne i Hercegovine, i na području zemalja članica sustava “zelene karte” ukoliko nije drugačije ugovoreno.

Sustav zelene karte uveden je 1. siječnja 1953., i primarno je Europski sustav, iako ne uključuje sve Europske zemlje, a uključuje neke izvaneuropske.

Zelenu kartu izdaje osiguravateljno društvo kod kojeg imate sklopljenu policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. Zelena karta u svim zemljama članicama sustava vrijedi kao dokaz o postojanju obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti za to vozilo.

Obično se izdaje ugovaratelju istovremeno s policom osiguranja od automobilske odgovornosti, i kada se u zelenu kartu upisuju datumi njene valjanosti identični kao na polici, može se izdati i naknadno.

Zelenu kartu obvezno ponesite pri putovanju u inozemstvo i provjerite datum isteka prije odlaska.