OSOBE

Osiguranje osoba od posljedica nezgode

 

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili pogorÅ”anje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć.

Osiguranje od posljedica nezgode može se ugovoriti u opsegu sljedećih pokrića:

 • smrti uslijed nezgode
 • smrti uslijed prometne nezgode
 • smrti uslijed bolesti
 • iznenadne smrti uslijed bolesti
 • trajnog invaliditeta (gubitak opće radne sposobnosti od posljedica nezgode)
 • dnevna naknada uslijed nezgode (naknada za slučaj prolazne nesposobnosti za rad od posljedica nezgode
 • do 200 dana
 • bolnička naknada uslijed nezgode (naknada za liječenje u bolnici zbog liječenja od posljedica nezgode) do 365 dana
 • troÅ”kovi liječenja uslijed nezgode koje osiguranik sam mora snositi uslijed liječenja kao posljedice nezgode
 • naknada za teÅ”ko bolesna stanja
 • naknada za prijelom kostiju
 • naknada za troÅ”ak estetskih operacija za otklanjanje tjelesnih nedostataka uslijed nezgode
 • naknada troÅ”kova pratnje skrbnika
 • odgovornost prema osobama osiguranim od posljedica nezgode i njihovim stvarima
 • troÅ”kovi spaÅ”avanja (automatski u pokriću, bez nadoplate premije za teritorijalno pokriće BIH)
 • bolnička naknada uslijed bolesti i nezgode (kontaktirati odgovornu osobu u Upravi DruÅ”tva)
 • osiguranje naknade za osigurani slučaj HITNIH KIRURÅ KIH INTERVENCIJA (operacija)

Pojedinačno osiguranje osoba od posljedica nezgode

Pojedinačno ili individualno osiguranje zaključuje ugovaratelj (fizička osoba) i polica glasi na ime i prezime osiguranika. Ovakav oblik osiguranja zaključuje se uvijek za jednu određenu imenovanu osobu. Ako isti ugovaratelj želi osigurati viÅ”e osoba, za svakog se osiguranika izdaje zasebna polica osiguranja.

Osiguranje se može ugovoriti za osigurani slučaj:

 • smrt uslijed nezgode
 • trajni invaliditet
 • troÅ”kovi liječenja

Osoba može ugovoriti i doplatnu premiju za dopunsko osiguranje posebnih rizika (sudjelovanje u automobilskim, motociklističkim utrkama, upravljanje i vožnja zrakoplovom i letjelicama svih vrsta i sl.) i sportskih rizika.

Kolektivno osiguranje djelatnika od posljedica nezgode

Osiguranjem se može ugovoriti pokriće svih nezgoda:

 • pri obavljanju redovitog zanimanja, tj. djelatnosti
 • pri obavljanju redovitog zanimanja i izvan obavljanja redovitog zanimanja (0-24h)
 • Osiguranje se može ugovoriti za sljedeće rizike:

 • smrt uslijed nezgode
 • smrt uslijed bolesti
 • trajni invaliditet
 • troÅ”kovi liječenja

Osobe se osiguravaju bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, godine života i opću radnu sposobnost, osim osoba potpuno liÅ”enih poslovne sposobnosti, koje su u svakom slučaju isključene iz osiguranja.

Ako je ugovoreno kolektivno osiguranje bez naznake imena i prezimena osiguranika, osiguranjem su obuhvaćeni svi djelatnici koji su u radnom odnosu na određeno i neodređeno vrijeme kod ugovaratelja osiguranja.

Ugovorom o kolektivnom osiguranju djelatnika mogu se osigurati i članovi obitelji osiguranika, pod uvjetom da je osiguranje djelatnika zaključeno s pokrićem pri i izvan obavljanja poslova redovnog zanimanja.

Ostala osiguranja djelatnika od posljedica nezgode

Osiguranje osoba za vrijeme službenog puta
Ugovaranjem ovakvog pokrića osiguravaju se osobe u radnom odnosu i to za vrijeme službenog puta prema evidencijama putnih naloga.
Obveza osiguravatelja počinje od trenutka kad je djelatnik krenuo na put iz svoje kuće ili radnog mjesta, a traje sve do trenutka povratka kući ili na radno mjesto.

Osiguranje članova kućanstva od posljedica nezgode
Ugovaranjem ovakvog pokrića osiguravaju se svi članovi kućanstva: supružnici, djeca i ostali članovi užeg zajedničkog kućanstva koji su u polici ili u priloženom popisu uz policu poimenično navedeni. Mogu se osigurati svi članovi kućanstva od rođenja do 70 godina života.

Osiguranje članova sportskih organizacija od posljedica nezgode
Ugovoriti se može:
ā€¢ osiguranje članova sportskih organizacija – sportskih natjecatelja amatera ili profesionalaca
ā€¢ osiguranje sudionika u sportskim trkama i natjecanjima
ā€¢ osiguranje troÅ”kova liječenja za inozemne sudionike sportskih natjecanja.

Osiguranje članova lovačkih i ribolovnih organizacija od posljedica nezgode
Osiguranje se za lovačku ili ribolovnu djelatnost može ugovoriti pojedinačno ili grupno.

Osiguranje osoba pri obavljanju dobrovoljne vatrogasne i druge spasilačke djelatnosti od posljedica nezgode
Osiguranje se ugovara grupno za sve članove dobrovoljnih vatrogasnih organizacija i drugih spasilačkih jedinica.

Osiguranje letačke i kabinske posade i putnika od posljedica nezgode u zrakoplovu i drugim letjelicama
Ugovoriti se može osiguranje pokrića za:
ā€¢ profesionalno i sportsko letačko osoblje
ā€¢ vojno letačko osoblje
ā€¢ putnike

Osiguranje članova kulturno – umjetničkih druÅ”tava od posljedica nezgode
Ugovoriti se može:
ā€¢ osiguranje za profesionalne članove kulturno – umjetničkog druÅ”tva
ā€¢ osiguranje za amatere članove kulturno – umjetničkog druÅ”tva

Osiguranje djece i Ŕkolske mladeži od posljedica nezgode
Ugovoriti se može:
ā€¢ osiguranje djece
ā€¢ osiguranje učenika i studenata

Osiguranje studenata za vrijeme boravka u inozemstvu od posljedica nezgode
Ugovaranjem ovakvog pokrića osiguravaju se pojedinačno i grupno, studenti sveučiliÅ”ta i drugih viÅ”ih i visokih Å”kola, koji putem ovlaÅ”tenih pravnih osoba odlaze na praksu u inozemstvo. Prije izdavanja police student je dužan donijeti potvrdu da isključivo radi prakse odlazi u inozemstvo.

Osiguranje gostiju, posjetitelja priredbi od nezgode s uključenjem odgovornosti ugovaratelja osiguranja
Osiguranje obuhvaća nezgode koje se dogode posjetitelju u dvorani za priredbe, u prostorijama u kojima je dozvoljeno zadržavanje samo posjetitelja s kupljenom ulaznicom, bez obzira da li je u konkretnom slučaju nastradali posjetitelj priredbe imao ulaznicu ili ne, u prostoru oko sportskog terena ili na drugom mjestu gdje se održava priredba ili sportsko takmičenje, ako je to mjesto određeno za gledatelje.
Osiguranje obuhvaća i one nezgode koje posjetitelja priredbe zadese za vrijeme čekanja na kupnju ulaznice za priredbu na za to određenom mjestu.
Uz osiguranje posjetitelja može se uključiti i osiguranje odgovornosti ugovaratelja prema osiguranom posjetitelju priredbi zbog tjelesnih ozljeda, oÅ”tećenja odnosno nestanka njihovih stvari do iznosa utvrđenog u polici.

Osiguranje turista i izletnika od posljedica nezgode s uključenjem odgovornosti ugovaratelja osiguranja
Ugovaranjem ovakvog pokrića osiguravaju se izletnici i turisti koji čine grupne izlete u pojedina mjesta i to posredstvom ugovaratelja koji je utvrđen u polici.
Osiguranje obuhvaća nesretne slučajeve koji se dogode izletniku za vrijeme čekanja na izlet na za to određenom zbornom mjestu, kao i neposredno po dolasku s izleta dok se izletnik ne udalji s mjesta određenog za raspuÅ”tanje grupe izletnika ili turista.
Uz osiguranje turista i izletnika može se uključiti i osiguranje odgovornosti ugovaratelja prema osiguranim izletnicima i turistima zbog tjelesnih ozljeda i oÅ”tećenja, odnosno nestanka njihovih stvari do iznosa utvrđenog u polici.