OSIGURANJE OD POŽARA I DRUGIH RIZIKA

Ova vrsta osiguranja štiti Vas od velikog broja elementarnih rizika, od kojih je glavni rizik požar, a mogu se ugovoriti i razni drugi rizici. Ovisno o željenom opsegu pokrića, polica može obuhvaćati i dopunske rizike.
Osnovni rizici pokriveni policom:

 • požar i udar groma
 • eksplozija, osim nuklearne
 • oluja
 • udar munje
 • tuča (grad)

Pokriće se može ugovoriti i za dodatne rizike:

 • izlijevanja vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
 • poplava i bujica
 • snježna lavina
 • klizanje tla i odronjavanja zemljišta
 • istjecanja tekućine (lekaža)
 • samozapaljenja zaliha
 • manifestacije i demonstracije
 • pad i udar zračne letjelice

Ostala osiguranja imovine

Ovom vrstom osiguranja regulirano je i pokriće za:

 • provalnu krađu i razbojstvo
 • osiguranje od požara i druga osiguranja imovine
 • lom staklenih, keramičkih, kamenih površina i reklama
 • lom postrojenja, opreme, strojeva i aparata u njihovom pogonu
 • objekt u izgradnji i/ili montaži
 • prekid rada zbog požara
 • potres

Što se sve može osigurati?

 • građevine i razne druge nepokretne stvari (smatraju se osiguranima svi dijelovi građevinskog objekta, temelji i podrumski zidovi, sve ugrađene instalacije, sva ugrađena oprema, poput dizala, centralnog grijanja s cisternom za gorivo, bojlera, uređaja za klimatizaciju itd.)
 • pokretnine, namještaj, uređaji i strojevi, razni alati ograde, potporni zidovi, ceste, putovi, pločnici, popločena dvorišta
 • zalihe robe, sirovina, poluproizvoda, pomoćnog i potrošnog materijala
 • zalihe robe na otvorenom prostoru
 • podzemne, nadzemne i podvodne mreže (vodovodna, kanalizacijska, telefonska, plinska, električna i slična), osim mreže koja je sastavni dio zgrade kao i mreže na području industrijskog poduzeća
 • sportski tereni, tereni dječjih igrališta, otvorena kupališta i klizališta
 • novac i vrijednosni papiri
 • stvari na izložbama i sajmovima
 • ostali predmeti prema Cjeniku i Uvjetima