PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Uvod

 

Ugovaranjem putničkog zdravstvenog osiguranja pruža se osiguravajuće pokriće za neposrednu medicinsku pomoć kao posljedicu bolesti osigurane osobe dok se ista nalazi u inozemstvu ili pretrpljenog osiguranog slučaja za vrijeme tog boravka u inozemstvu.

Osigurati se mogu sve osobe do navršenih 70 godina života sa stalnim mjestom boravka u Bosni i Hercegovini. Osiguranje se može zaključiti na period od 5 do 365 dana. Kod polugodišnjih i godišnjih polica gornji limit je navršenih 60 godina. Ugovor o putničkom zdravstvenom osiguranju zaključuje se prije putovanja.

Ovisno o Vašim potrebama putničko zdravstveno osiguranje može se zaključiti kao:

 • individualno osiguranje (glasi na ime i prezime pojedine osobe)
 • obiteljsko osiguranje (glasi na sve članove jedne obitelji – roditelji i djeca do 18. godine života)
 • grupno osiguranje (kada se osigurava više osoba sa priloženim spiskom svih članova grupe)

Ako bi se dogodio osigurani slučaj, osiguranik, čim mu to prilike dozvole, kontaktira alarmni centar “AXA Assistance” na broj telefona +386 2 616 5815, od kojih dobija sve potrebne upute.

Osigurani rizici:

N

ambulantno/izvanbolničko liječenje, te medicinska sredstva i terapije propisane od strane liječnika (lijekovi, zavoji, gips ...)

N

bolničko liječenje u odgovarajućim bolnicama u inozemstvu

N

transport ambulantnim kolima do najbliže bolnice ili liječnika

N

troškovi hospitalizacije u specijalnoj klinici, ukoliko se to pokaže kao neophodno ili ukoliko bude propisano od strane liječnika

N

hitne hirurške operacije i intervencije

N

stomatološki tretmani ali isključivo za olakšanje akutnih zubobolja (maksimalno do 150,00 KM)

Osiguravatelj će nadoknaditi i sljedeće troškove:

N

neophodni i propisani transport osiguranika i pratnje iz inozemstva u mjesto boravka osigurane osobe (maksimalno do 12.000,00 KM)

N

u slučaju smrti osiguranika, troškove transporta posmrtnih ostataka kući ili posebne troškove ukopa u mjestu smrti u inozemstvu (maksimalno do 10.500,00 KM).

Popusti na obiteljsko osiguranje

 • djeca mlađa od 18 godina – popust 50%
 • 2 osobe (roditelj i dijete) – popust 25%
 • 3 osobe (roditelj i 2 djece) – popust 30%
 • 4 osobe (roditelj i troje djece) i više – popust 35%
 • cijela porodica (oba roditelja i dijete) – popust 20%
 • cijela porodica (oba roditelja i 2 djece) – popust 25%

Popusti za grupno osiguranje

 • 10-20 osoba u grupi – popust 10%
 • 21-50 osoba u grupi – popust 15%
 • 51 i više osoba u grupi – popust 20%

Doplatci

Za osobe starosne dobi preko 60 godina (do navršene 70 godine) i sportske rizike koji uključuju trening ili sudjelovanje u natjecanjima profesionalanih i amaterskih sportaša, visina premije se uvećava za 100%.