PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Uvod

 

Ugovaranjem putničkog zdravstvenog osiguranja pruža se osiguravajuće pokriće za neposrednu medicinsku pomoć kao posljedicu bolesti osigurane osobe dok se ista nalazi u inozemstvu ili pretrpljenog osiguranog slučaja za vrijeme tog boravka u inozemstvu.

Osigurati se mogu sve osobe starosti do 75 godina života sa stalnim mjestom boravka u Bosni i Hercegovini. Ugovor o osiguranju se može zaključiti prije putovanja sa trajanjem do 365 dana (ili polugodišnje/godišnje).

Ovisno o Vašim potrebama putničko zdravstveno osiguranje može se zaključiti kao:

  • individualno osiguranje (glasi na ime i prezime pojedine osobe)
  • obiteljsko osiguranje (glasi na sve članove jedne obitelji – roditelji i djeca do 18. godine života)
  • grupno osiguranje (kada se osigurava više osoba sa priloženim spiskom svih članova grupe)

Ako bi se dogodio osigurani slučaj, osiguranik, čim mu to prilike dozvole, kontaktira centar za asistenciju na broj telefona +386 2 616 5815, od kojeg dobiva sve potrebne upute.

Osigurani rizici:

N

ambulantno/izvanbolničko liječenje, te medicinska sredstva i terapije propisane od strane liječnika (lijekovi, zavoji, gips ...)

N

bolničko liječenje u odgovarajućim bolnicama u inozemstvu

N

transport ambulantnim kolima do najbliže bolnice ili liječnika

N

troškovi hospitalizacije u specijalnoj klinici, ako se to pokaže kao neophodno ili ako bude propisano od strane liječnika

N

hitne hirurške operacije i intervencije

N

stomatološki tretmani ali isključivo za olakšanje akutnih zubobolja

Osiguravatelj će nadoknaditi i sljedeće troškove:

N

neophodni i propisani transport osiguranika i pratnje iz inozemstva u mjesto boravka osigurane osobe

N

u slučaju smrti osiguranika, troškove transporta posmrtnih ostataka kući ili posebne troškove ukopa u mjestu smrti u inozemstvu

Uvjeti paketa putničkog osiguranja

Vrste osiguranja koje se mogu ugovoriti

  • osiguranje privatne odgovornosti za vrijeme puta i boravka u inozemstvu
  • osiguranje prtljage
  • osiguranje otkaza ili prekida putovanja (puta)
  • osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

Što učiniti ako Vam je na putu hitno potreban liječnik?

Ako Vam je na putu hitno potreban liječnik, u slučaju nezgode ili iznenadne bolesti, molimo Vas da nazovete naš 0-24 h dežurni centar za asistenciju na broj:

+386 2 616 5851

Podaci koje trebate javiti su: ime i prezime, starosna dob, broj police osiguranja, država i grad u kojem se nalazite, broj telefona s kojeg zovete i jezik na kojem želite komunicirati. Centar će stupiti u vezu s koordinatorom za područje na kojem se nalazite i ugovoriti najbrži potrebni nivo zdravstvene zaštite. Ako ste sami podmirili neke troškove po zdravstvenom osiguranju ili imate zahtjev za naknadu štete po ostalim ugovorenim osiguranjima koja su navedena u polici, molimo Vas da što prije, u Vama najbližoj našoj poslovnici/Podružnici ispunite obrazac „Prijava štete“ po putnom osiguranju te nam ga predate zajedno sa ostalom dokumentacijom predviđenom ovim uvjetima osiguranja.

Želimo Vam sretan i ugodan put!

Doplatci

Osobe koje će na putovanju sudjelovati na natjecanjima i treninzima plaćaju doplatak na premiju putničkog zdravstvenog osiguranja. Doplatak kod sportaša rekreativaca iznosi 15%, kod sportaša amatera 30%, dok je kod profesionalnih sportaša doplatak na premiju 60%.

Osobe starije od 65 godina plaćaju doplatak od 80% na premiju, a osobe od 70 godina i više plaćaju 100% doplatka na premiju ove vrste osiguranja.