DOBRO JE ZNATI

Kako registrirati vozilo?

Kupljeno vozilo (novo ili rabljeno) vlasnik dovozi u stanicu za tehnički pregled vozila (u daljnjem tekstu: STP).

Prilikom registracije vozila, STP će osim tehničkog pregleda vozila obaviti i administrativne pripremne radnje.

Da bi STP obavila sve pripremne radnje prije konačne registracije vozila, vlasnik mora:

  predočiti dokaz o vlasništvu vozila (račun, ovjereni kupoprodajni ugovor, carinsku deklaraciju i sl.)
 • platiti propisane obveze:
  – polica obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
  – godišnje naknade za registraciju vozila (putarine, takse)

 • posjedovati dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ovjeren od STP-a na zapisniku o prethodno obavljenom redovnom tehničkom pregledu vozila
 • predočiti osobnu iskaznicu

Nakon svih obavljenih radnji u STP-u, vlasnika vozila se upućuje sa popunjenom dokumentacijom u nadležnu policijsku upravu/postaju, koja će provesti postupak provjere svih unesenih podataka, a potom izvršiti izdavanje i ovjeru prometne dokumentacije, sticker naljepnice i registarskih pločica, čime se postupak registracije vozila smatra okončanim.

NAPOMENA:

Policu obveznog osiguranja koja je jedan od preduvjeta za uredno obavljanje registracije moguće je ugovoriti:

 • na STP-u na kojem obavljamo registraciju ili
 • na bilo kojem prodajnom mjestu osiguravatelja

Što u slučaju prometne nezgode?

Prometne nezgode, nažalost, dio su naše svakodnevice…
U najvećem broju slučajeva posljedice su manje ili veće štete na vozilima – iako se na žalost događa i velik broj prometnih nezgoda sa daleko težim posljedicama za vozače, suputnike ili sudionike.

U slučaju da se dogodi i Vama…
Nakon prometne nezgode očekuju se mnogobrojni problemi pa nam je želja u takvoj situaciji, barem u dijelu koji je vezan za dužnost postupanja sudionika prometne nesreće. Nudimo Vam i nekoliko korisnih savjeta i uputa o tome što treba poduzeti da biste na što jednostavniji način ostvarili pravo na naknadu štete.

Dužnosti u slučaju prometne nezgode
Osoba koja se zatekne ili naiđe na mjesto prometne nezgode u kojoj ima ozlijeđenih osoba dužna je ukazati pomoć ozlijeđenim osobama.

Ako je nastala manja materijalna šteta
Potrebno je odmah ukloniti vozila sa kolnika, omogućiti nesmetano odvijanje prometa, popuniti i potpisati Europsko izvješće o nezgodi(link) ili na drugi način razmijeniti osobne podatke i podatke o vozilima.

Ukoliko Vam drugi sudionik prometne nezgode odbije dati osobne podatke, odnosno podatke o vozilu, ili napusti mjesto prometne nezgode, u slučaju oprečnih mišljenja glede krivnje, u slučaju sudara sa neregistriranim vozilom, sa vozilom inozemne registracije, u slučaju alkoholiziranosti vozača, vožnje bez vozačke dozvole i slično – preporučamo Vam da o prometnoj nezgodi obavijestite policiju koja će izaći na mjesto prometne nesreće.

Ukoliko je netko izgubio život ili je ozlijeđen, te u slučaju veće materijalne štete Potrebno je pozvati liječnika, ostati na mjestu prometne nezgode, sa tim što se možete privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći ozlijeđenim osobama, ili ako Vam je samom potrebna liječnička pomoć. Poduzmite sve potrebne mjere kako bi se otklonile nove opasnosti, te omogućio normalan tijek prometa. Pobrinite se da se ne mijenja stanje na mjestu nezgode i da se sačuvaju postojeći tragovi. Upalite sve pokazivače smjera te postavite sigurnosni trokut (najmanje 50m od mjesta prometne nezgode).
O prometnoj nezgodi obavijestite najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju.

Kako prijaviti štetu?

Vozila sa BiH registarskim pločicama
U slučaju sudara sa vozilom BiH registracijskih oznaka Vaš odštetni zahtjev podnosite društvu za osiguranje kod kojega je osoba odgovorna za nezgodu (štetnik) osigurana od automobilske odgovornosti. Zahtjev podnosite sjedištu društva ili podružnici koja je izdala policu osiguranja (adresa podružnice najčešće se nalazi na polici osiguranja štetnika), a možete i podružnici toga društva ukoliko postoji u mjestu Vašeg prebivališta. Uobičajeno je da se odštetni zahtjev podnosi na posebnom obrascu kojeg možete dobiti u svakom društvu za osiguranje.

Društvo za osiguranje kojem ste podnijeli odštetni zahtjev obavit će procjenu štete na Vašem vozilu, nakon čega možete pristupiti otklanjanju štete, popravkom ili na neki drugi načina zavisno o vrsti štete (djelomična/totalna).
Vozila sa inozemnim registarskim pločicama
Ukoliko je prometnu nezgodu skrivio vozač vozila inozemne registracije sudionici su dužni postupati na jednak način kao da se radi o domaćem vozilu, osim što od vozača inozemnog vozila treba zatražiti kopiju njegove zelene karte, a ukoliko vozač nije u posjedu kopije, svakako se pobrinite da ju dobijete jer će Vam upravo taj dokument olakšati bar onaj početni postupak utvrđivanja nadležnog osiguravatelja. Ova isprava je ključni dokument temeljem kojeg ostvarujete pravo na naknadu štete, pogotovo ako strani sudionik dolazi iz neke od zemalja koja nije članica Europske unije.

Oštećena osoba svoj zahtjev za naknadu štete podnosi Birou zelene karte BiH. Budući da Biro nema vlastitu službu za obradu međunarodnih šteta, tu je svoju ovlast prenio na članice tj. osiguravateljna društva koja se bave poslovima obveznog osiguranja automobilske odgovornosti. To znači da odštetni zahtjev možete podnijeti i izravno osiguravateljnom društvu koje će Vas informirati o daljnjem tijeku postupka.

Neosigurana motorna vozila
Ako je treća osoba pretrpila štetu nastalu uporabom neosiguranog vozila, odštetni zahtjev može podnijeti Zaštitnom fondu, ili jednom od društava za osiguranje koje će ga zaprimiti te proslijediti na rješavanje Zaštitnom fondu. U većini slučajeva društvo za osiguranje će odštetni zahtjev riješiti samostalno uz prethodno dobivenu suglasnost Zaštitnog fonda.
Takva šteta isplaćuje se na teret Zaštitnog fonda, koji se puni sredstvima osiguravatelja razmjerno ostvarenoj premiji u obveznim osiguranjima u prethodnoj godini. Međutim, Zaštitni fond ima pravo regresa isplaćenog iznosa naknade, uvećanog za kamate i troškove od osobe odgovorne za štetu.

Nepoznata motorna vozila
Ako je treća osoba pretrpjela nematerijalnu štetu , nastalu uporabom nepoznatog vozila, odštetni zahtjev podnosi Zaštitnom fondu koji ima obvezu dati naknadu samo kod šteta zbog smrti i tjelesnih povreda.

Ukoliko se naknadno pronađe vozilo čijom je uporabom nanesena šteta te se utvrdi odgovorni osiguravatelj, Zaštitni fond ima pravo na naknadu od odgovorne osobe odnosno od odgovornog osiguravatelja, i to isplaćenog iznosa štete, kamata i troškova.

Motorna vozila pripadnika vojske
U slučaju prometne nezgode sa vozilom Oružanih snaga BiH, Vaš odštetni zahtjev podnosite Ministarstvu obrane BiH.