DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Za sve koji žele kontinuiranu i višu razinu brige o zdravlju te žele zadržati kvalitetu življenja, Euroherc osiguranje nudi kvalitetan program dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Kroz jedinstvenu ponudu medicinskih usluga i uz najsuvremeniju opremu i individualiziran pristup visoko educiranog medicinskog osoblja Poliklinike AGRAM, program dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Euroherc osiguranju, kreiran na temelju praćenja potreba osiguranika, svakom pojedincu omogućuje dugoročno praćenje i očuvanje dobrog zdravlja.

Misija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, čiji su programi zahvaljujući mudrom i inovativnom poslovanju, dostupni širokom krugu osiguranika, je podizanje svijesti o brizi za vlastito zdravlje i kvalitetnijoj kulturi življenja, a time i podizanje zdravstvenog standarda svakog pojedinca.

Zdravstveni program Poliklinike AGRAM provodi se putem šest vrsta polica dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, četiri police iz Classic zdravstvenog programa i dvije police iz Exclusive zdravstvenog programa. 

Classic zdravstveni program

Namijenjen je svima koji žele redovitu kontrolu zdravlja uz viši standard usluge. Izaberite jednu od polica:

Lm, L, XL i XXL

  • opsežan sistematski pregled
  • mogućnost kreiranja individualnog sistematskog pregleda
  • pisano mišljenje ovlaštenog liječnika o stanju Vašeg zdravlja
  • ugovaranje termina sistematskog pregleda u roku od 48 h, a u iznimnim slučajevima odmah
  • pogodnosti prigodom korištenja usluga Poliklinike AGRAM izvan sistematskog pregleda.

Cjenik Classic

Exclusive zdravstveni program

Ovaj jedinstveni zdravstveni program iz kojeg možete odabrati Gold ili Silver policu idealan je spoj vrhunske brige o Vašem zdravlju, uz maksimalno individualiziran pristup liječnika i cjelogodišnje praćenje Vašeg zdravstvenog stanja.

  • osobni savjetnik (liječnik) za zdravlje
  • uvodni pregled ovlaštenog liječnika o stanju Vašeg zdravlja
  • exclusive pogodnosti na brojne medicinske usluge
  • ugovaranje termina pregleda u roku od 24 h, a u iznimnim slučajevima odmah
  • završni godišnji intervju sa ovlaštenim liječnikom o stanju zdravlja.

Cjenik Exclusive