Na vrijeme ugovorite pravu policu osiguranja

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranjima od odgovornosti štitite svoju imovinu u cjelini od odštetnih zahtjeva trećih osoba. Imovina kod ovog osiguranja nije fizički osigurana, ali je osigurana od umanjenja na način da će osiguravajuće društvo umjesto Vas nadoknaditi štetu trećoj osobi.
Ovim osiguranjem štite svoj ekonomski interes.
Sve vrste osiguranja od odgovornosti dijelimo na:
  • Izvan-ugovorne odgovornosti
  • Ugovorne odgovornosti

Izvan-ugovorna odgovornost je vrsta osiguranja u kojem oštećenik nije u nikakvom ugovornom odnosu s osiguranikom. Kod ovog oblika odgovornosti primjenjuje se načelo objektivne odgovornosti [tj. nije nužno da postoji krivnja osiguranika, već da je nastao događaj koji je prouzročio štetu].

Ugovorna odgovornost se naziva još i profesionalnom odgovornošću. Kod ovog oblika odgovornosti obveza za naknadu štete postoji samo onda ukoliko je došlo do profesionalnog propusta osiguranika u izvršenju svojih obveza.