Osiguranje predstavlja nezaobilazan korak u celokupnom lancu transporta i logistike. Adekvatna polisa osiguranja predstavlja sigurnost za sve učesnike u ovom lancu, pa stručnjaci savetuju da se svi korisnici informišu o svojim potrebama, ali i o rizicima koje pokriva određena vrsta osiguranja.

Wiener Stadtische osiguranje svojim korisnicma nudi čitav spektar proizvoda iz oblasti transporta i logistike. Kako je za eKapiju istakao Ivan Stojanović, dipl. ing. saobraćaja, rukovodilac službe za preuzimanje rizika u ovoj kompaniji, svaka polisa sklapa se u odnosu na potrebe samog korisnika. Takođe, upozorava da se dva osnovna proizvoda u osiguranju transporta – osiguranje od odgovornosti prevoznika i osiguranje robe u transportu često posmatraju isto. Međutim, kako navodi, važno je ukazati na razlike među njima.
eKapija: Koje sve potrebe za osiguranjem postoje u lancu transporta i logistike?
– Sama potreba za osiguranjem zavisi od faze transportnog procesa i vida transporta. Pa tako, jednu potrebu za osiguranjem imaju organizatori transportnog procesa, drugu prevoznici i sasvim treću korisnici prevoza.
Potreba prevoznika je da osigura prevozna sredstva, odgovornost za štete pričinjene trećim licima upotrebom prevoznih sredstava i odgovornost za štete pričinjene na robi koja se prevozi.
S druge strane, vlasnik robe koja se prevozi ima interes da osigura robu u transportu, a organizator transportnog procesa (špediter) ima potrebu za osiguranjem odgovornosti špeditera itd.
eKapija: Koje sve proizvode Wiener Stadtische nudi kompanijama u oblasti transporta i logistike?
– Wiener Stadtische osiguranje može se pohvaliti da svojim stručnim kadrom i paletom proizvoda može ispuniti sve zahteve klijenata koji se pojavljuju u jednom transportnom procesu. U zavisnosti od vida transporta, u ponudi imamo nekoliko vrsta osiguranja.
Najpre, tu je kasko osiguranje motornih vozila, vazduhoplova, plovnih objekata i šinskih vozila. Pod ovim osiguranjima se podrazumeva osiguranje prevoznih sredstava ukoliko do štete dođe ostvarenjem nekog od rizika ugovorenog osiguranjem, bez obzira na to ko je za štetu odgovoran.
Zatim, nudimo osiguranje odgovornosti vlasnika motornih vozila, vazduhoplova i plovnih objekata za štete pričinjene trećim licima. Ovo su vrste obaveznih osiguranja, propisanih Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, i njima su pokrivene materijalne i nematerijalne štete koje se pričine trećim licima upotrebom prevoznih sredstava.
Nudimo osiguranje odgovornosti prevoznika za štete na robi koja je primljena na prevoz i osiguranje robe u transportu. Osiguranje robe omogućava da se roba osigura od rizika koji prate transportni proces kao što su požar, eksplozija, saobraćajna nezgoda, manipulacija robom itd. Dodatno, roba se može osigurati i od specifičnih rizika koji zavise od svojstva same robe, pa se, na primer, može ugovoriti rizik stvrdnjavanja, kvara, rasipanja, curenja i slično.
eKapija: Šta je potrebno da znaju kompanije kada je reč o osiguranju robe u prevozu i osiguranju odgovornosti prevoznika? Da li jedno podrazumeva drugo?
– Čest slučaj u praksi je da se ove vrste osiguranja posmatraju isto, odnosno špediteri ili vlasnici robe smatraju da ukoliko prevoznik dostavi polisu osiguranja odgovornosti prevoznika, da je roba osigurana bez obzira šta joj se desi u toku transportnog procesa.
Ovakvo tumačenje nije ispravno i neophodno je napraviti razliku između ovih vrsta osiguranja kako bi se izbegli nesporazumi između prevoznika i organizatora prevoza, odnosno lica koje imaju pravo raspolaganja robom u trenutku nastanka štetnog događaja.
Odgovornost prevoznika je u zavisnosti od vida transporta definisana međunarodnim konvencijama kojima se definišu njihova prava i obaveze. Pa tako CMR konvencija definiše drumski transport robe, Haško Vizbijska pravila definišu odgovornost prevoznika u pomorskom transportu robe, COTIF u železničkom saobraćaju i Varšavska konvencija u vazdušnom prevozu robe.
Prema navedenim konvencijama prevoznik je odgovoran za potpun ili delimičan gubitak robe i za oštećenje iste koje nastupi od vremena preuzimanja robe do vremena isporuke. Međutim i kada je prevoznik odgovoran za oštećenje ili gubitak robe nije uvek u obavezi da nadoknadi pun iznos robe, jer u svim nabrojanim konvencijama postoje ograničenja njegove odgovornosti. Pa tako prema CMR konvenciji prevoznik odgovara do vrednosti robe u mestu otpreme, ali ne više od 8,33 SDR po kg izgubljene ili oštećene robe (SDR je jedinica međunarodnog monetarnog fonda), u pomorskom transportu prevoznik odgovara do 2 SDR/kg itd.
S druge strane, osiguranje robe u transportu vlasniku robe omogućava da se roba osigura na punu vrednost.
U slučaju štetnog događaja i oštećenja robe, polisa osiguranja odgovornosti prevoznika se aktivira samo ukoliko za štetu postoji odgovornost prevoznika, dok se šteta po polisi osiguranja robe u transportu aktivira u slučaju ostvarenja nekog od osiguranih rizika bez obzira da li postoji odgovornost prevoznika za štetu.
eKapija: Prema vašem iskustvu, koje su se uluge pokazale kao najpopularnije među kompanijama iz sfere transporta, logistike i špedicije?
– Sve zavisi od delatnosti koja ima potrebu za osiguranjem, u slučaju prevoznika najveći broj zahteva dolazi od prevoznika u drumskom transportu jer je ovaj vid prevoza kod nas najzastpljeniji, dok se od strane špeditera najveći broj zahteva dolazi za osiguranjem robe u transportu.
eKapija: Koji su dalji planovi Vaše kompanije u delu osiguranja transporta?

– U narednom periodu Wiener Stadtische osiguranje će nastojati da dodatno poboljša svoje usluge i izađe u susret svim potrebama za osiguranjem učesnika u procesu transporta i logistike. Različitom paletom proizvoda i kvalitetnim osiguravajućim pokrićem želimo da svojim klijentima budemo pouzdan partner koji im pomaže da unaprede rad svojih kompanija i budu konkurentni na tržištu transporta i logistike.

Izvor: ekapija.com