Samo s pravom policom ste sigurni!

Postupak prijave štete u imovini

Kad nastane osigurani slučaj temeljem kojeg se traži isplata osigurnine, osiguranik je dužan postupiti na slijedeći način:

  • odmah poduzeti sve što je u njegovoj moći da se ograniče štetne posljedice i pri tome se pridržavati uputa koje mu je dao osiguratelj ili njegov predstavnik.
  • obavijestiti osiguratelja o nastupanju osiguranog slučaja najkasnije u roku od 3 dana otkad je to saznao jer će u protivnom sam snosite dodatne troškove nastale zbog takvog propuštanja.
  • što prije, a najkasnije u roku od tri dana pismeno potvrditi prijavu danu usmeno, telefonom ili na drugi sličan način.
  • u svim slučajevima predviđenim propisima podnijeti prijavu nadležnoj policijskoj upravi i navesti koje su sve stvari uništene, odnosno oštećene ili su nestale prilikom nastanka osiguranog slučaja.
  • do dolaska predstavnika osiguratelja na samo mjesto ne promijeniti stanje oštećenih odnosno uništenih stvari, osim ako je promjena potrebna u javnom interesu ili radi smanjenja odnosno sprečavanja povećanja štete, odnosno radi nastavljanja normalne proizvodnje.

Ugovaratelj osiguranja je dužan, neovisno od roka u kojemu je podnio prijavu štete, predstavniku osiguranja pružiti sve podatke i druge dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, opsega i visine štete. Osiguratelj može isto tako zahtijevati da osiguranik pribavi i druge dokaze, ako je to nužno potrebno i opravdano.

Obrazac prijave štete na imovini možete zatražiti u najbližoj podružnici Euroherca.

Popunjeni obrazac prijave koji je vlastoručno potpisan s cjelokupnom dokumentacijom potrebnom za odlučivanje o zahtjevu možete predati u najbližu podružnicu Euroherca ili dostaviti putem pošte.