Samo s pravom policom ste sigurni!

Postupak prijave osiguranog slučaja po polici osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

Osiguranik koji je zbog nesretnog slučaja ozlijeđen dužan je:

  • Odmah otići liječniku, odnosno pozvati liječnika radi pregleda i pružanja potrebne pomoći i odmah poduzeti sve potrebne mjere radi liječenja i pridržavati se liječničkih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja.
  • Po završetku liječenja kompletnu liječničku dokumentaciju zajedno s popunjenim obrascem za prijavu štete predati u najbližu podružnicu Euroherc osiguranja d.d.
  • Prijavom o nesretnom slučaju pružiti osiguratelju sva potrebna izvješća i podatke, naročito o mjestu i vremenu kada je slučaj nastao, potpuni opis događaja, nalaze liječnika o vrsti i težini tjelesne ozljede, o nastalim eventualnim posljedicama, kao i podatke o tjelesnim manama, nedostacima i bolestima koje je osiguranik eventualno imao prije nastanka nesretnog slučaja.

Ukoliko je nesretni slučaj imao za posljedicu smrt osiguranika, korisnik osiguranja dužan je o tome pismeno obavijestiti osiguratelja i o tome pribaviti potrebnu medicinsku i ostalu dokumentaciju.

Obrazac prijave nesretnog slučaja možete zatražiti u najbližoj podružnici Euroherca.

Obrazac prijave nesretnog slučaja je potrebno popuniti sa svim traženim podacima i vlastoručno ga potpisati, te ga uz dokumentaciju potrebnu za odlučivanje o osnovanosti zahtjeva predati u najbližu podružnicu Euroherca ili dostaviti putem pošte.