S pravom policom sigurno do odredišta

Osiguranje od odgovornosti vozara za robu primljenu na prijevoz u cestovnom prometu

Predmet osiguranja je građansko pravna osiguranikova odgovornost kao vozara za dokazan potpun ili djelimičan fizički gubitak ili uništenje stvari stvarno preuzetih na prijevoz u opsegu i uz pokrića određeno odredbama Uvjeta.

Smatra se da su stvari stvarno preuzete na prijevoz samo ako se isto može dokazati odgovarajućom osiguranikovom ispravom ili ugovorom. Pokriće zaključeno za osiguranje odgovornosti vozara u međunarodnom prijevozu automatizmom pokriva i odgovornost vozara u domaćem prijevozu.

Ugovaratelj može sam odabrati iznos osiguranja [limit pokrića], a postoji i zakonska mogućnost ograničenja prijevoznikove odgovornosti sukladno domaćem zakonu i međunarodnim konvencijama [CMR].

Visina premije za ovo osiguranje ovisi o limitu pokrića, broju vozila, nosivosti vozila i da li je pokriće samo u domaćem ili u domaćem i u međunarodnom prijevozu.

Policom nije pokrivena odgovornost prijevoznika za štete na pošiljkama koje su njegovo vlasništvo.