S pravom policom Vaša imovina vrijedi više

Osiguranje od rizika provalne krađe i razbojstva

Ugovaranjem ove vrste osiguranja osiguravate se od rizika izvršenja ili pokušaja provalne krađe ili razbojstva, kao i obijesti [vandalizma] tijekom provalne krađe.

Što sve možete osigurati?

  • pokretnine u zgradama ili prostorijama, namještaj, uređaji, alati i strojevi
  • novac i razne dragocjenosti, vrijednosni papiri, razne zbirke i slično
  • zalihe robe, sirovina, poluproizvoda, pomoćnog i potrošnog materijala
  • zalihe robe na otvorenom prostoru
  • pokretnine u muzejima, na izložbama, javnim knjižnicama
  • ostali predmeti prema Cjeniku i Uvjetima

Osiguranjem je pokrivena šteta od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, kao i šteta prouzročena oštećenjem građevinskih dijelova prostorija, instalacije i opreme [oštećenje zidova, stropova, vrata, stakala, brava itd.] u kojima se nalaze osigurane stvari prigodom izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne krađe, odnosno razbojstva do određenog limita.

Razbojstvom se smatra oduzimanje osigurane stvari uporabom sile [ugrožavanje opasnošću po život i zdravlje] protiv osiguranika ili njegovih pripadnika ili prijetnjom da će se neposredno napasti život ili tijelo ovih osoba.

Prilikom sklapanja police osiguranja od rizika provalne krađe i razbojstva, možete zaključiti i određenu odbitnu franšizu, dakle, Vaše sudjelovanje u šteti, čime će se smanjiti premija osiguranja.

Zaključeno osiguranje vrijedi na teritoriju Bosne i Hercegovine.