S pravom policom Vaša imovina vrijedi više

Osiguranje objekata u montaži

Ugovaranjem ovakvog osigurateljnog pokrića, Osiguratelj je obvezan isplatiti naknadu u slučaju štete prouzročene uništenjem, oštećenjem ili nestankom osiguranih stvari zbog sljedećih OSNOVNIH rizika:

 • požara i udara groma
 • eksplozije
 • oluje
 • tuče
 • pada zračne letjelice
 • manifestacija i demonstracija
 • izlijevanja vode
 • mraza
 • leda i snijega
 • snježne lavine
 • kiše
 • udara vlastitog motornog vozila, vlastitog pokretnog radnog stroja i nepoznatog motornog vozila
 • odronjavanja
 • slijeganja tla
 • nezgode prilikom montaže
 • nespretnosti, nemara i zle namjere radnika ili neke druge osobe
 • provalne krađe i obične krađe

U svakom ostvarenom osiguranom slučaju osiguranik sudjeluje u svakoj šteti sa standardnom franšizom od 10% iznosa štete, ako nije drugačije ugovoreno. Ukoliko se ugovori veća franšiza od standardne, osiguraniku se odobrava popust do 20%.

U slučaju ostvarenja rizika iz odgovornosti izvoditelja radova prema trećim osobama odbitna franšiza se ne primjenjuje.

Trajanje montaže također utječe na iznos premije osiguranja.

Dodatno možete ugovoriti rizik:

 • poplave i bujice, visoke i podzemne vode
 • klizanja tla
 • odgovornosti izvoditelja montažnih radova za štete prouzročene trećim osobama
 • ugovorne odgovornosti izvoditelja montažnih radova u garantnom roku.