S pravom policom Vaša imovina vrijedi više

Osiguranje građevinskih objekata u izgradnji

Ugovaranjem ovakvog osigurateljnog pokrića, osiguratelj je obvezan isplatiti naknadu u slučaju štete prouzročene uništenjem, oštećenjem ili nestankom osiguranih stvari zbog sljedećih osnovnih rizika:

 • požara i udara groma
 • eksplozije
 • oluje
 • tuče
 • udara vlastitog motornog vozila, vlastitog pokretnog radnog stroja i nepoznatog motornog vozila
 • pada zračnih letjelica svake vrste
 • manifestacija i demonstracija
 • izlijevanja vode
 • mraza
 • kretanja leda
 • snježne lavine
 • nepredviđenih atmosferskih padavina
 • odronjavanja
 • slijeganja tla
 • mraza
 • nepredviđene građevinske nezgoda
 • nespretnosti, nemara i zle namjere radnika ili neke druge osobe
 • provalne krađe i obične krađe

U svakom ostvarenom osiguranom slučaju osiguranik sudjeluje u svakoj šteti sa standardnom franšizom od 10% iznosa štete, ako nije drugačije ugovoreno. Ukoliko se ugovori veća franšiza od standardne, osiguraniku se odobrava popust do 20%. U slučaju ostvarenja rizika iz odgovornosti izvoditelja radova prema trećim osobama odbitna franšiza se ne primjenjuje.

Trajanje izgradnje također utječe na iznos premije osiguranja.

Dodatno možete ugovoriti rizik:

 • poplave i bujice, visoke i podzemne vode
 • klizanja tla
 • odgovornosti izvoditelja građevinskih radova za štete prouzročene trećim osobama
 • ugovorne odgovornosti izvoditelja građevinskih radova u garantnom roku

Predmet osiguranja po ovoj polici osiguranja mogu biti:

 • građevinski objekti u izgradnji podrazumijevajući pod tim novogradnje i rekonstrukcije
 • građevinski, zanatski, instalacijski materijal, kao i ostala oprema koja je namjenjena isključivo za ugradnju u osigurani objekat u izgradnji
 • građevinska oprema i pomoćni objekti koji služe za izgradnju građevinskog objekta osim montažnih baraka i drugih objekata koji čine osnovna odnosno obrtna sredstva izvođača radova
 • ostali predmeti prema Cjeniku i Uvjetima