S pravom policom Vaša imovina vrijedi više

Osiguranje od rizika požara i drugih rizika

Ovom vrstom osiguranja zaštićeni ste od vrlo velikog broja elementarnih rizika, od kojih je glavni rizik požar, no prate ga i ostali rizici koji se pokrivaju bez dodatnog plaćanja premije osiguranja. Polica može obuhvaćati i dopunske rizike, ovisno o željenom opsegu pokrića.

Osnovni rizici pokriveni policom:

 • požar i udar groma
 • eksplozija, osim nuklearne
 • oluja
 • tuča [grad]
 • manifestacije i demonstracije
 • pad i udar zračne letjelice
 • udara vlastitog motornog vozila, vlastitog pokretnog radnog stroja u osigurani građevinski objekt

Koji se dopunski rizici mogu ugovoriti?

 • izlijevanja vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
 • poplava i bujica
 • snježna lavina
 • klizanje tla i odronjavanja zemljišta
 • istjecanja tekućine [lekaža]
 • samozapaljenja zaliha

Što se sve može osigurati?

 • građevinski objekti i razne druge nepokretne stvari - [smatraju se osiguranima svi dijelovi građevinskog objekta, temelji i podrumski zidovi, sve ugrađene instalacije, sva ugrađena oprema - dizalo, centralno grijanje s cisternom za gorivo, bojleri, uređaji za klimatizaciju, hidrofori i drugo].
 • pokretnine, namještaj, uređaji i strojevi, razni alati
 • ograde, potporni zidovi, ceste, putovi, pločnici, popločena dvorišta
 • zaliha robe, sirovina, poluproizvoda, pomoćnog i potrošnog materijala
 • zalihe robe na otvorenom prostoru
 • podzemne, nadzemne i podvodne mreže [vodovodna, kanalizacijska, telefonska, plinska, električna i slična], osim mreže koja je sastavni dio zgrade kao i mreže na području industrijskog poduzeća
 • športski tereni, tereni dječjih igrališta, otvorena kupališta i klizališta
 • novac i vrijednosni papiri
 • stvari na izložbama i sajmovima
 • ostali predmeta prema Cjeniku i Uvjetima

Zaključeno osiguranje vrijedi na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Za sva dodatna pojašnjenja i nedoumice potražite nas na našim prodajnim mjestima, putem telefona ili maila. Spremni smo Vas uvijek saslušati i za Vas pronaći pravu zaštitu.