S pravom policom Vaša imovina vrijedi više

Osiguranje od rizika loma stroja i nekih drugih rizika

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osigurane stvari zbog nezgode u pogonu, pod kojom se podrazumjevaju događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada u svezi sa uporabom osigurane stvari kao:

 • greške u konstrukciji, materijalu i izradi
 • zbog neposrednog djelovanja električne struje (kratkog spoja, atmosferskog i drugog prenapona, električnog luka i sl.). Isključene su štete od požara i eksplozije koje bi nastale kao posljedica navedenih uzroka.
 • raspadanje zbog djelovanja centrifugalne sile
 • nedostatak vode u parnim kotlovima i aparatima s parom, osim u slučajevima koje prati eksplozija
 • mraza, tlaka, leda ili snijega ili neposrednog kretanja leda
 • nadtlaka i podtlaka (implozija)
 • zatajivanje uređaja za zaštitu ili regulaciju, kao i elemenata za automatsko upravljanje, kojim je stroj opremljen
 • nespretnosti, nemara ili zle namjere radnika ili neke druge osobe
 • pada osigurane stvari, udara ili upadanja stranog tijela u osiguranu stvar
 • zaglave u tijeku bušenja u bušotinama

U svakom ostvarenom osiguranom slučaju osiguranik sudjeluje u svakoj šteti sa standardnom franšizom od 10%, ako nije drugačije ugovoreno. Ukoliko se ugovori veća franšiza od standardne, osiguraniku se odobrava popust do 30%.

Moguće je ugovoriti otkup odbitne franšize, kao i otkup amortizirane vrijednosti kod djelomičnih šteta [vrijednost stvari se ne umanjuje za amortizaciju u trenutku nastanka štete].

Zaključeno osiguranje vrijedi na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Što se sve može osigurati?

 • strojevi
 • strojni uređaji
 • električni uređaji i njihovo punjenje
 • aparati i instalacije zajedno s postoljem, ležištem i temeljem, ako je njihova vrijednost sadržana u vrijednosti strojeva
 • ostali predmeti prema Cjeniku i Uvjetima

Kada su osigurane stvari u pokriću?

 • kad su montirane i spremne za rad
 • kad se nalaze u radu
 • kad su date u najam ili posudbu, ukoliko rade u uvjetima i služe namjeni za koju su projektirane i građene
 • kad se demontiraju i montiraju zbog premještanja ili popravka, kao i za vrijeme trajanja popravka, na mjestu korištenja osigurane stvari ili u radionici osiguranika
 • kada se, zbog provjere čišćenja, popravka ili premještanja prevoze - ali samo u granicama mikro-lokacije pogona ili najviše do 15 km izvan granica mikro-lokacije