Samo s pravom policom ste sigurni!

Europsko izvješće o nezgodi motornog vozila

Europsko izviješće o nezgodi, jedinstveni je obrazac, tiskan uz suglasnost Europskog komiteta za osiguranje (Comité Européen des Assurances).

Osiguravateljna društva su u obvezi da, pored uvjeta za pokrića koja je ugovorio, ugovaratelju osiguranja izdaju i Europsko izvješće o nezgodi.

Prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu sudionici su dužni popuniti formular ukoliko nadležna policija nije izvršila očevid prometne nezgode.

Formular je izrađen u dva primjerka, a istovremeno se popunjava original (za vozilo A) i kopija (za vozilo B), te se nakon razdvajanja listova ne smiju unositi nikakve izmjene.

Tekst obrasca identičan je na svim jezicima, a sadržaj na tom obrascu moći ćete razumjeti ako usporedite tekst na Vašem obrascu.

Popunjavanjem i potpisom formulara sudionici u nezgodi ne priznaju krivnju, nego zajedno prikazuju tijek nezgode s ciljem bržeg reguliranja naknade štete.