Samo s pravom policom ste sigurni!

Postupak prijave štete

Vozila sa BiH registarskim pločicama

U slučaju sudara s vozilom BiH registracijske oznake Vaš odštetni zahtjev podnosite društvu za osiguranje kod kojega je osoba odgovorna za nezgodu [štetnik] osigurana od automobilske odgovornosti. Zahtjev podnosite sjedištu društva ili podružnici koja je izdala policu osiguranja [adresa podružnice najčešće se nalazi na polici osiguranja štetnika], a možete i podružnici toga društva ukoliko postoji u mjestu Vašeg prebivališta. Uobičajeno je da se odštetni zahtjev podnosi na posebnom obrascu koji možete dobiti u svakom društvu za osiguranje.

Društvo za osiguranje kojem ste podnjeli odštetni zahtjev obavit će procjenu štete na Vašem vozilu, nakon čega možete pristupiti otklanjanju štete, popravkom ili na neki drugi načina zavisno o vrsti štete. (djelomična / totalna)

Vozila sa inozemnim registarskim pločicama

Ukoliko je prometnu nezgodu skrivio vozač vozila inozemne registracije sudionici su dužni postupati na jednak način kao da se radi o domaćem vozilu, osim što od vozača inozemnog vozila treba zatražiti kopiju njegove zelene karte, a ukoliko vozač nije u posjedu kopije svakako se pobrinite da ju dobijete jer će vam upravo taj dokument olakšati bar onaj početni postupak utvrđivanja nadležnog osiguravatelja. Ova isprava je ključni dokument temeljem kojeg ostvarujete pravo na naknadu štete, pogotovo ako strani sudionik dolazi iz neke od zemalja koja nije članica Europske Unije.

Oštećena osoba svoj zahtjev za naknadu štete podnosi Birou zelene karte BiH. Budući da Biro nema vlastitu službu za obradu međunarodnih šteta tu je svoju ovlast prenio na članice tj. osiguravateljna društva koja se bave poslovima obveznog osiguranja automobilske odgovornosti. To znači da se odštetni zahtjev možete podnijeti i izravno osiguravateljnom društvu koje će Vas informirati o daljnem tijeku postupka.

Neosigurana motorna vozila

Ako je treća osoba pretrpila štetu nastalu uporabom neosiguranog vozila, odštetni zahtjev može podnijeti Zaštitnom fondu, ili jednom od društava za osiguranje koje će ga zaprimiti te proslijediti na rješavanje Zaštitnom fondu. U većini slučajeva društvo za osiguranje će odštetni zahtjev riješiti samostalno uz prethodno dobivenu suglasnost Zaštitnog fonda.

Takva šteta isplaćuje se na teret Zaštitnog fonda , koji se puni sredstvima osiguravatelja razmjerno ostvarenoj premiji u obveznim osiguranjima u prethodnoj godini. Međutim, Zaštitni fond ima pravo regresa isplaćenog iznosa naknade, uvećanog za kamate i troškove od osobe odgovorne za štetu.

Nepoznata motorna vozila

Ako je treća osoba pretrpjela nematerijalnu štetu , nastalu uporabom nepoznatog vozila, odštetni zahtjev podnosi Zaštitnom fondu koji ima obavezu dati naknadu samo kod šteta zbog smrti i tjelesnih povreda.

Ukoliko se naknadno pronađe vozilo čijom je uporabom nanesena šteta te se utvrdi odgovorni osiguratelj, Zaštitni fond ima pravo na naknadu od odgovorne osobe odnosno od odgovornog osiguratelja, i to isplaćenog iznosa štete, kamata i troškova.

Motorna vozila pripadnika vojske

U slučaju prometne nezgode sa vozilom Oružanih snaga BiH, Vaš odštetni zahtjev podnosite Ministarstvu obrane BiH.