Učinite Vašu vožnju još sigurnijom!

Autonezgoda

Osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja [nezgode]

Uvijek ćemo Vam preporučiti ugovaranje osiguranja od autonezgode na policama autoodgovornosti autoodgovornosti autoodgovornostii autokaska autokaska autokaskakako bi dodatno osigurali vozača i putnike u Vašem Vozilu.

Osiguravateljno pokriće vrijedi:

  • za vrijeme vožnje ili upravljanja motornim i drugim vozilima,
  • pri utovaru i istovaru robe s teretnog vozila ili prikolice, koje je u neposrednoj vezi s motornim vozilima u prometu,
  • pri radu na priključnom stroju, kojem motorno vozilo daje pogonsku snagu,
  • pri manipulaciji s vozilom, koje je u neposrednoj vezi s prometom.

Nudimo Vam mogućnost biranja visine osiguranih iznosa, a osiguranje od nezgode može se sklopiti za sljedeće rizike:

  • smrt od nezgode,
  • trajni invaliditet [bilo da se radi o potpunom ili djelomičnom invaliditetu osiguranika, nastalom kao posljedica ostvarenja nesretnog slučaja, utvrđenom nakon završenog liječenja],
  • troškove liječenja.