Samo s pravom policom ste sigurni!

Kako registrirati vozilo?

REGISTRACIJA VOZILA - korak po korak
Kupljeno vozilo (novo ili rabljeno) vlasnik dovozi u stanicu za tehnički pregled vozila (u daljnjem tekstu: STP).

Prilikom registracije vozila, STP će osim tehničkog pregleda vozila obaviti i administrativne pripremne radnje.

Da bi STP obavila sve pripremne radnje prije konačne registracije vozila, vlasnik mora:
  • predočiti dokaz o vlasništvu vozila (račun, ovjereni kupoprodajni ugovor, carinsku deklaraciju i sl.);
  • platiti propisane obveze:
    • polica obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti,
    • godišnje naknade za registraciju vozila (putarine, takse)
  • posjedovati dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ovjerenoj od STP-a na zapisniku o prethodno obavljenom redovnom tehničkom pregledu vozila.
  • osobnu iskaznicu.

Nakon svih obavljenih radnji u STP, vlasnika vozila se upućuje sa popunjenom dokumentacijom u nadležnu Policijsku upravu/postaju, koja će provesti postupak provjere svih unesenih podataka, a potom izvršiti izdavanje i ovjeru prometne dokumentacije, stiker naljepnice i registarskih pločica, čime se postupak registracije vozila smatra okončanim.

NAPOMENA:
Policu obveznog osiguranja koja je jedan od preduvjeta za uredno obavljanje registracije moguće je ugovoriti:
  • na STP na kojem obavljamo registraciju ili
  • na bilo kojem prodajnom mjestu osiguratelja