Samo s pravom policom ste sigurni!

Autoodgovornost

Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornog vozila od odgovornosti za štete trećim osobama.

Svi vlasnici odnosno korisnici motornih vozila dužni su prema zakonu sklopiti policu osiguranja od odgovornosti za štete prema trećim osobama.

Vožnja motornim vozilom predstavlja potencijalnu opasnost, uslijed koje trećim osobama možemo prouzročiti:

 • smrtne posljedice
 • tjelesne ozljede
 • narušenje zdravlja
 • uništenje ili oštećenje stvari.

Ukoliko sklopite policu od automobilske odgovornosti u Eurohercu umjesto Vas ćemo platit štetu koju pretrpe treće osobe ako je do prometne nezgode došlo Vašom krivnjom.

Tko su treće osobe?

Trećim osobama smatraju se pješaci i osobe u drugom vozilu koje je sudjelovalo u prometnoj nezgodi. Putnici u Vašem vozilu također se smatraju trećim osobama.

Prema zakonu osobe koje nemaju pravo na naknadu štete temeljem osiguranja od autoodgovornosti:

 • vozač vozila
 • pravni sljedbenici vozača glede štete zbog smrti ili tjelesne ozljede vozača
 • vlasnik, suvlasnik i svaki drugi korisnik u slučaju štete na stvarima za osobnu uporabu i stvarima koje je primio radi prijevoza.

Dodatna osiguravateljna zaštita po polici AO?

Svoju svakodnevnu vožnju učinite još sigurnijom!
Iskoristite brojne mogućnosti ugovaranja dodatnih pokrića na polici autoodgovornosti.

Autonezgoda Autonezgoda Autonezgoda - osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja.

AO Plus AO Plus AO Plus - osiguranje koje vozaču pruža pravo na naknadu štete za tjelesne povrede kada je isključivi krivac za prometnu nezgodu.

Lom stakla Lom stakla Lom stakla - osiguranje vjetrobranskog i prozorskih stakala na Vašem vozilu.

Bonus i popusti

Na cijenu premije osiguranja utječu zakonom propisani bonusi i popusti.

BONUSI:

Za svaku godinu bez prijavljene štete na polici od automobilske odgovornosti nagrađujemo Vas bonusom:

 • nakon 1. godine - 10%
 • nakon 2. godine - 15%
 • nakon 3. godine - 20%
 • nakon 4. godine - 25%
 • nakon 5. godine - 30%
 • nakon 6. godine - 35%
 • nakon 7. godine - 40%
 • nakon 8. godine - 45%
 • nakon 9. godine - 50%

Pravo na bonus vezano je za vlasnika odnosno korisnika vozila i ne prenosi se na novog vlasnika. Iznimno kod prijenosa prava vlasništva vozila na nasljednika unutar članova uže obitelji [supružnici, djeca, roditelji], pravo na određeni premijski stupanj prenosi se na nasljednika.

Osiguratelj priznaje osiguraniku stečeni premijski stupanj temeljem uvida u original prethodne police osiguranja od automobilske odgovornosti ili potvrde prethodnog osiguratelja.

Teritorijalno pokriće i zelena karta

Osiguravateljno pokriće police od automobilske odgovornosti vrijedi na području Bosne i Hercegovine, i na područjima zemalja članica sustava "zelene karte" ukoliko nije drugačije ugovoreno.

Sustav zelene karte uveden je 1. siječnja 1953., i primarno je Europski sustav, iako ne uključuje sve Europske zemlje, a uključuje neke izvaneuropske.

Zelenu kartu izdaje osiguravateljno društvo kod kojeg imate sklopljenu policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. Zelena karta u svim zemljama članicama sustava vrijedi kao dokaz o postojanju obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti za to vozilo.

Obično se izdaje ugovaratelju istovremeno s policom osiguranja od automobilske odgovornosti, i kada se u zelenu kartu upisuju datumi njene valjanosti identični kao na polici, može se izdati i naknadno.

Zelenu kartu obavezno ponesite pri putovanju u inozemstvo i provjerite datum isteka prije odlaska.