Samo s pravom policom ste sigurni!

AO Plus

Osiguranje koje vozaču pruža pravo na naknadu štete za tjelesne povrede i kada je skrivio nezgodu.

Znate li da vozač koji prouzroči prometnu nezgodu nema pravo na naknadu štete za tjelesne povrede temeljem police autoogovornosti?

Upravo zato u našem cjelovitom programu osiguranja kreirali smo dodatno osiguranje za vozača koje možete ugovoriti na polici autoodgovornosti. autoodgovornosti. autoodgovornosti.

Premija osiguranja za AO Plus zavisi od iznosa premije osnovnog osiguranja AO i kombinacije koju odaberete:

AO Plus kombinacije

AO plus osiguranjem vozač, koji sam skrivi prometnu nezgodu, dobiva naknadu:

  • Kombinacija 1: svota pokrića 50.000 KM pripadajući troškovi sahrane do 6.000 KM, premija 10% od iznosa premije osnovnog osiguranja AO.
  • Kombinacija 2: svota pokrića 30.000 KM pripadajući troškovi sahrane do 3.600 KM, premija 6% od iznosa premije osnovnog osiguranja AO.
  • Kombinacija 3: svota pokrića 20.000 KM pripadajući troškovi sahrane do 2.400 KM, premija 4% od iznosa premije osnovnog osiguranja AO.

Uz minimalnu nadoplatu premije osigurajte vozača – osobu koja je uvijek u vozilu!